Tomislav Ćurić, sin Ružice i Maria Ćurića, Ana Dukić  kći Marine i Ivana Dukića, Anja Jurić  kći Žane i Roberta Jurića, Marko Krištić, sin Marice i Ilije Krištića, Matej Majić  sin Filipe i Marinka Majića, Kristijan Mijadinović  sin Robertine i Roberta Mijadinovića, Ivana Milenković kći Marije i Anđelka Milenkovića, Gabriel Miočević  sin Sanje i Leonarda Miočevića, Ana-Marija Prskalo  kći Željke i Marinka Prskalo, Marko Soldo  sin Gordane i Bernarda Soldo, Luka Sučić  sin Klaudije i Gorana Sučića, David Topolnjak  sin Anne Medesi i Tomislava Topolnjak