MANNHEIM, FREIBURG, FRIEDRICHSHAFEN, SINGEN
Mole se stranke da se po dolasku upišu na listu koja će se nalaziti u Hrvatskim katoličkim misijama
na dan dolaska u pojedini grad.                                              
FREIBURG 
(Hrvatska katolička misija,  Ludwigstraße 42)
Uredovno vrijeme na konzularnom danu: 15.30 do 18.30 sati

    Utorak, 13.06.2023.
    Utorak, 11.07.2023.