Dragi vjernici!

Za sve koji žele doći na misu u našoj misiji, bilo u kapelici, bilo subotom ili nedjeljom i na svim mjestima potrebno je se prijaviti vjeroučitelju Ivanu Gavranoviću (vjeroučitelj Ivan Gavranović broj mob. 0152/26 60 99 04), prema novim uredbama nadbiskupije Freiburg.


PRAVILA ZA SUDJELOVANJE NA MISI


1. Na ulazu će redari svakoga, koji se prijavio, evidentirati  i bez prijave nema ulaska u crkvu. Redar će vas odvesti do mjesta označenog za sjedenje.

2. Na ulazu će biti sredstvo za dezinfekciju ruku, a blagoslovljene  vode neće biti.

3. Mjesta će biti vidljivo označena i samo se tu može sjediti.

4. Obitelji će moći biti zajedno u jednoj klupi, jedni do drugih.

5. Zabranjeno je korištenja molitvenika ili pjesmarica osim onih osobnih koje sa sobom donesete

6. Pjevanje u crkvi nije dozvoljeno.

7. Dozvoljen je jedan pomoćnik svećeniku, čitač i jedan đakon.

8. Mogu biti samo 2 ministranta, ali oni ne smiju ništa dodirivati osim zvona za podizanje i za početak mise.

9. Za svetu misu kalež, hostije, vino, voda i rupčići moraju biti na oltaru koje će pripremiti samo za to ovlaštena osoba.

10. Misa treba biti što kraća i ne duža od 45 minuta.

11. Paljenje svijeća nije dozvoljeno osim onih koje su tamo predviđene i to sa svojim upaljačem ( najbolje je ne paliti ).

12. Maska je obvezna !

13. Bolesne osobe ili osobe koje imaju bilo kakve simptome bolesti i oni sa kroničnim oboljenjima neka ne dolaze, a posebno sa povišenom tjelesnom temparaturom.

14. Svi tjelesni kontakti sa bilo kime su zabranjeni.

15. Nema pružanja mira.

16. Prilikom odlaska na pričest držati se razmaka najmanje 2 metra pri čemu treba dobro paziti da ne dođe do kontakta ruku sa djeliteljem pričesti. Redari će upućivati kojim redom se ide na pričest.

17. Za vrijeme pričesti svećenik mora imati zaštitnu masku i ne smije izgovarati „TIJELO KRISTOVO“ niti vi izgovarate „AMEN“!

18. Djeca neće primati križić na čelu nego samo blagoslov bez kontakta.

19. Poslije pričesti vratiti se na svoje mjesto.

20. Kolekta se neće skupljati nego će biti košarica na izlasku iz crkve i tu će te moći ostaviti svoje priloge

21. Ulaz i izlazi iz crkve će biti označeni i mora se pridržavati uputa redara