RASPORED ČITAČA – Freiburg, od 22.12.19.- 23.02.2020.6. nedjelja kroz godinu, 16.02.2020.
Misal str. 426. i 427.
čitači:
1. Irena Barić - Milardović
2. Iva Knauf
MV: Manda Milardović7. nedjelja kroz godinu, 23.02.2020.
Misal str. 429. i 430.
čitači:
1.Zoran Zelenika
2. Slavica Mandić
MV: Lea Đerek