5. nedjelja kroz godinu, 10.02.2019.
Misal str. 719. i 720.
čitači: 1. Ana Marija Vidović
          2. Andreas Brnjić
       MV: krizmanici

 6. nedjelja kroz godinu, 17.02.2019.
Misal str. 722.i 723.
čitači: 1. Mihael Božić
          2. Manda Milardović
      MV:   krizmanici

 7. nedjelja kroz godinu, 24.02.2019.
Misal str. 724. i 725.
čitači: 1. Darko Lukić
          2. Goran Sučić
       MV: krizmanici

 8. nedjelja kroz godinu 03.03.2019.
Misal str. 727.
čitači: 1. Zoran Zelenika
          2. Iva Knauf
      MV:  krizmanici

 1. korizmena nedjelja, 10.03.2019.
Misal str. 661. i 662.
čitači: 1. Irena Barić
          2. Lea Đerek
      MV:  krizmanici

 2. korizmena nedjelja, 17.03.2019.
Misal str. 664. i 665.
čitači: 1. Marija Galjer
          2. Dragan Augustinović
       MV: krizmanici

 
3. korizmana nedjelja, 24.03.2019
Misal str. 667. i 668.
čitači: 1. Mario Ilić
          2. Iva Knauf
      MV:  krizmanici

 4. korizmena nedjelja, 31.03.2019.
Misal str. 670.
čitači: 1. Slavica Mandić
          2. Sanja Ivanković
     MV:   krizmanici

 5. nedjelja kroz godinu, 07.04.2019.
Misal str. 672. i 673
čitači: 1. Ana Marija Vidović
          2. Manda Milardović
      MV:  krizmanici