28. nedjelja kroz godinu, 15.10.2017.

Misal A-B-C, str. 477. i 478.
       
čitači:      1.č.     Andreas Brnjić
               2.č.     Manda Milardović
               MV      Sanja Ivanković

       
29. nedjelja kroz godinu, 22.10.2017.
Misal A-B-C, str. 480. i 481.
       
čitači:      1.č.     Mario Ilić
               2.č.     Marija Galjer
               MV      Dragan Augustinović

       
30. nedjelja kroz godinu, 29.10.2017.
Misal A-B-C, str. 160. i 161.
       
čitači:      1.č.     Irena Barić
               2.č.     Marijana Lukenda
               MV     Goran Sučić

       
Svi Sveti, 01.11.2017.
Misal A-B-C, str. 260. i 261.
       
čitači:      1.č.     Mihael Božić
               2.č.     Slavica Mandić
               MV      Ana Marija Vidović

           
       
31. nedjelja kroz godinu, 05.11.2017.
Misal A-B-C, str. 405. i 406.
       
čitači:      1.č.     Mirta Mlinarević
               2.č.     Iva Knauf
               MV      Dragan Augustinović

       
32. nedjelja kroz godinu, 12.11.2017.
Misal A-B-C, str. 486. i 487.
       
čitači:      1.č.     Lea Đerek
               2.č.     Darko Lukić
               MV      Manda Milardović

       
33. nedjelja kroz godinu, 19.11.2017.
Misal A-B-C, str. 440. i 441.
       
čitači:      1.č.     Andreas Brnjić
               2.č.     Mihael Božić
               MV      Irena Barić


       
Krist Kralj, 26.11.2017.
Misal A-B-C, str. 493. i 494.
       
čitači:      1.č.     Marijana Lukenda
               2.č.     Mirta Mlinarević
               MV      Ana Marija Vidović