11. nedjelja kroz godinu, 17.06.2018.
Misal str. 582. i 583.

čitači: 1. Lucija Tomić
          2. Karla Tomić
       MV: Nikola Majić


12. nedjelja kroz godinu, 24.06.2018.
Misal str. 584. i 585.

čitači: 1. Marijana Lukenda
         2. Slavica Mandić
     MV:  Mihael Božić


13. nedjelja kroz godinu, 01.07. 2018.
Misal str. 586. i 587.

čitači: 1. Mihael Božić
        2.  Darko Lukić
     MV: Andreas Brnjić


14. nedjelja kroz godinu, 08.07.2018.
Misal str. 589. i 590.

čitači: 1. Lea Đerek
          2.Zoran Zelenika
      MV: Goran Sučić


15. nedjelja kroz godinu, 15.07.2018.
Misal str. 592. i 593.

čitači: 1. SlavicaMandić
          2. Iva Knauf
       MV: Sanja Ivanković