25. nedjelja kroz godinu, 23.09.2018.
Misal str. 616. i 617.
čitači:
          1.  Lea Đerek
          2. Slavica Mandić
       MV: Goran Sučić

 


26. nedjelja kroz godinu, 30.09.2018.
Misal str. 618. i 619.
čitači:
           1. Marija  Galjer
           2. Sanja Ivanković
        MV: Dragan Augustinović

 


27. nedjelja kroz godinu, 07.10.2018.
Misal str. 621. i 622.
čitači:
           1. Iva Knauf
           2. Marijana Lukenda
        MV: Ana Marija Vidović

 


28. nedjelja kroz godinu,14.10.2018
Misal str. 624., i 625.
čitači:
        1. Lucija Tomić
        2. Karla Tomić
     MV: Nikolina Majić

 


29. nedjelja kroz godinu, 21.10.2018.
Misal str. 626. i 627.
čitači:
         1. krizmanik
         2. krizmanik
      MV: Manda Milardović

 


30. nedjelja kroz godinu, 28.10.2018.
Misal str. 628. i 629.
čitači:
         1. Mihael Božić
         2. Andreas Brnjić
      MV: Zoran Zelenika

 


Svi sveti, 01.11.2018.
Misal str.260. i 261.
čitači:
        1. Mario Ilić
        2. Lea Đerek
    MV: Darko Lukić

 


31.nedjelja kroz godinu, 04.11.2018.
Misal str.630. i 631.
čitači:
        1. Slavica Mandić
        2. Marijana Lukenda
     MV: Sanja Ivanković

 


32. nedjelja kroz godinu, 11.11.2018.
Misal str. 632. i .634.
čitači:
         1. Marija Galjer
         2. Irena Milardović
     MV: Anamarija Vidović

 


33. nedjelja kroz godinu, 18.11.2018.
Misal str. 635. i 636.
čitači:
         1. Anamarija Vidović
         2. Goran Sučić
     MV:  Lea Đerek

 


Krist Kralj, 25.11.2018
Misal str. 637. i 638.
čitači:
        1. Sanja Ivanković
        2. Iva Knauf
     MV: Manda Milardović

 


01. nedjelja došašća, 02.12.2018.
Misal str. 644. i 645.
čitači:
        1. Lucija Tomić
        2. Nikola Majić
    MV: Karla Tomić

 


02. nedjelja došašća, 09.12.2018.
Misal str. 647. i 648.
čitači:
         1. Marijana Lukenda
         2. Slavica Mandić
     MV: Dragan Augustinović

 


03. nedjelja došašća, 16.12. 2018.
Misal str. 649. i 650.
čitači:
        1. Mihael Božić
        2. Darko Lukić
    MV: Andreas Brnjić

 


04. nedjelja došašća, 23.12.2018.
Misal str. 652. i 653.
čitači:
        1.  Lea Đerek
        2. Zoran Zelenika
     MV: Goran Sučić

 


Badnjak, 24.12.2018.
Misal str. 28. i 29.
čitači:
         1. Slavica  Mandić
         2. Mario Ilić
     MV: Sanja Ivanković

 


Božić, 25.12.2018.
Misal str. 34. i 35.
čitači:
         1. Mirta Mlinarević
         2. Darko Lukić
      MV: Lea Đerek